Pregled lokacije

Pregled lokacije je efektivan način identifikacije najboljeg razvojnog plana i operativnog scenarija specifične lokacije. Pregled lokacije je neovisan pregled nove marine, već postojeće marine ili promjena razvojnog plana ili čak pregled marine u svrhu kupnje. Naglašavamo, pregled lokacije nije puna „Feasibility Studija“ ili analiza tržišta; to je opći, široki pregled lokacije te stavki koje utječu na budućnost projekta. Argiros tim će pregledati lokaciju marine i obaviti razgovore sa glavnim osobljem kako bi pribavio razvojni tekući plan te potencijalni razvoj lokacije. Nakon dva tjedna od pregleda, Argiros će izraditi detaljni izvještaj klijentu, koji će biti vodič u kojem će se opisivati najbolje strategije za bolji razvoj lokacije ili prijedlog klijentu za budućnost lokacije. Prijedlog lokacije je najčešće prvi korak kod ugovora o suradnji sa našom tvrtkom.

Pregled lokacije uključuje:

1. Analize postojeće operacije

2. Pregled za kupnju ili raspoloživost kapaciteta

3. Razvoj marine ili procjena potencijala povećanja razvoja

4. Procjene općeg stanja tržišta

5. Ekonomske analize

6. Podjela osoblja

7. Dizajn i položaj

8. Posebna područja interesa klijenta

koncept1 (1) koncept1 (10)
vizualizacija (7) vizualizacija (8)